2024

KANDIDAT: Željana knežević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2024.

Some applications of information theory to investments

Izveštaj o oceni master rada

KANDIDAT: ISIDORA VUKOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2024.

Application of a Stochastic Spectral Gradient Method on Machine Learning Problems
Izveštaj o oceni master rada

KANDIDAT: MILICA PANIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.04.2024.

Explainable Artificial Intelligence – Crop Classification
Izveštaj o oceni master rada

2023

KANDIDAT: MAJA JOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 07.11.2023.

Rumor spreading in complex social networks
Izveštaj o oceni master rada

KANDIDAT: MILANA RADMANOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2023.

Stohastički procesi u genetici
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Silvija Sokol
IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2023.

Matematički modeli za analizu tržišta nekretnina
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: lazar beić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.10.2023.

Bejzova logistička regresija kao alat za procenu kreditnog rizika
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Marko Gogić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 07.09.2023.

O viskoznim rešenjima eliptičnih jednačina
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Mirjana arlović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.08.2023.

Kratkoročno prognoziranje inflacije primenom sezonskih ARIMA procesa
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dušica Baljak
IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.05.2023.

Diskretizacija i modifikacija signala sa primenama
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: JOVANA JOVIČIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 8.5.2023.

KLEENEJEVE TROVALENTNE LOGIKE
Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT: dIANA šURJAN
IZVEŠTAJ USVOJEN: 8.5.2023.

O nekim pristupima izucavanja grafova pomocu matrica
Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT: Stefan Dimitrijević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.01.2023.

Analiza algoritama mašinskog učenja i dubokog učenja za detekciju sentimenta teksta
Izveštaj o oceni rada 

2022

KANDIDAT: DRAGANA ŠORAK
IZVEŠTAJ USVojen: 25.10.2022.

Optimization of Crop Planting Schedule Based on the Different Growing Degree Units Forecasting Models
Izveštaj o oceni rada 

KANDIDAT: Hunor Tot-Bagi
IZVEŠTAJ USVojen: 21.09.2022.

Metod netačne restauracije za rešavanje „Hinge Loss“ problema
Izveštaj o oceni rada 

KANDIDAT: Stefani Marjanović
IZVEŠTAJ USVojen: 21.09.2022.

Procena rizika i verovatnoće pod uticajem stohastičkih investicija

Izveštaj o oceni rada 

KANDIDAT: Aleksandra Surdućan
IZVEŠTAJ USVojen: 21.09.2022.

Aktuarsko vrednovanje polisa osiguranja zasnovano na stohastičkim modelima rizika širenja epidemije

Izveštaj o oceni rada 

KANDIDAT: Katarina Petranović
IZVEŠTAJ USVojen: 29.08.2022.

Classification of different cattle behaviors using advanced machine learning algorithms

Izveštaj o oceni rada 

KANDIDAT: NIKOLINA JUKIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 12.07.2022.

Aktuarski aspekti i matematički modeli za osiguravajuće pokriće epidemijskih i pandemijskih rizika

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: ALBERT KOLOŽVARI
IZVEŠTAJ USVOJEN: 10.05.2022.

Primena skoring modela u izračunavanju premije kasko osiguranja

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: KAROLINA ČOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 10.05.2022.

Subdiferencijal u konveksnom programiranju i primene
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MIRJANA ČIVČIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 9.3.2022.

Numeričko rešavanje Helmholcove jednačine metodom konačnih elemenata
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: TAMARA KRIVOKUĆA
IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2022.

Segmentation of Wheat Ears Using Deep Learning Models Based on U-Net Architecture
Izveštaj o oceni rada

2021

kANDIDAT: Marina Črjepok
IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.12.2021.

Bilans stanja kao izvor informacija za identifikaciju finansijskog rizika

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jovan Cvijanović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2021

Specifičnosti bilansa IT firmi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Melanie benjak
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.10.2021

Modeli uticaja porasta cene cigareta na potrošnju

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Miloš Gavrilović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.10.2021

Multinominalni logit regresioni model sa primenom u turizmu

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MARIJANA MIŠIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.10.2021

Malotalasna transformacija i višeskalna detekcija ivica

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: isidora rapajIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2021.

Modelling Capillary Rise In The Vascular Tissue Of Plants

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MILICA PEJOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 02.09.2021.

Logistička regresija sa primenom na određivanje optimalnog tretmana u zaštiti bilja

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: ALEKSANDRA HAJDER
IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.06.2021.

Analysis of fast winning strategies in Avoider-Enforcer “Non-bipartite“ game

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: LUKA RUTEŠIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 02.06.2021.

The gradient sampling algorithm for solving binary classification problems

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Milica Matijević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.06.2021.

Dinamičko programiranje i primena

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nataša Topić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 02.06.2021.

Clustering Gene Expression Data – Comprehensive Evaluation

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: ivana gengeljacki
IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.04.2021.

Mere odstupanja raspodele zarada zaposlenih u funkciji unapređenja upravljanja rizikom od poreske evazijeGradijentne metode i metode konjugovanih gradijenata

Izveštaj o oceni rada

2020

KANDIDAT: KATARINA DŽEPINA
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.11.2020.

Gradijentne metode i metode konjugovanih gradijenata

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: ALEKSANDRA MILOJEVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2020.

Primena panel regresione analize na demografske pokazatelje

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: VUK OGNJANOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2020.

Procena ekonomskog kapitala za rizik kreditne koncentracije u ICAAP-u

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MILAN TOKIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Optimalni portfolio strategija trgovanja za razlicite mere rizika

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MILENA VAJAGIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Ocena parametara u autoregresivnim modelima – stohastički gradijent protiv gradijenta sa  rastućim uzorkom

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: FRIDERIKA VEREŠ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Kvadratno programiranje i primena u finansijama

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: NINA MOLDVAI
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Narušavanje pretpostavki u linearnoj regresiji

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: DESANKA MARGETIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Bimatrične igre

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: SLAĐANA MANDIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 7.10.2020.

Primena malih talasa i unakrsne malotalasne analize u ekonomiji

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: JELENA VRAČEVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.9.2020.

Kreiranje indikatora održivog razvoja energije DEA metodom

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: JELENA MIHAJLOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.7.2020.

Detecting communities in networks using Belief Propagation algorithm

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: NENAD RAKIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 9.9.2020.

Primena metoda mašinskog učenja za rangiranje individualnih sposobnosti

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: SUNČICA SAKIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.8.2020.

Modelling Light Propagation In Ocular Tissues

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vladimir Đorđić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.08.2020.

 Kinetički modeli neprekidnog tipa za višeatomske gasove

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nikola Spasojević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.08.2020.

Košijev problem za prostorno homogenu Bolcmanovu jednačinu

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Teodora Glamočanin
IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.08.2020.

Primeri korišćenja meta-analize u ekonomskim modelima

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dejan Vučenović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.07.2020.

Primena metoda distribuirane optimizacije u autoregresivnim modelima

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Suhaila Said Elmshawat
IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.05.2020.

Competitive Models in Biology

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Bojana Apelić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2020.

Uticaj rodne ravnopravnosti na ekonomski razvoj u Republici Srbiji

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nevena Simendić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.05.2020.

Obrazovanje kao faktor u ekonomskim modelima rasta – primena familije Kob-Daglasovih funkcija

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Đorđe Jugović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.05.2020.

Neki uzastopni razlomci i njihovi kombinatorni aspekti

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Monika Žunji
IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.05.2020.

Modelovanje rasporeda pacijenta – analiza različitih metoda optimizacije

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vanja Andrejev
IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.03.2020.

Testiranje modela vredovanja kapitala (CAPM) na tržištu kriptovaluta

Izveštaj o oceni rada

2019

KANDIDAT: Nemanja Filipović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.10.2019.

 Rekurentne neuronske mreže sa primenom na predviđanje suše
  Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Tamara Stefanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

 Inovativna statistička metoda za obračun indikatora o očekivanjima privrednika o privrednim kretanjima
 Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:Kristina Licenberger

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

 Semidefinite Programming Approach to Visual Storyline Creation
    Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Sonja Bjekić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

 Transferne cene

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Milica Višekruna

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2019.

 Primena teorije Markovljevih lanaca na analizu i sintezu algoritma „PageRank“

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Tijana Đukić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2019.

 Uticaj starenja populacije na ekonomske pokazatelje

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Zorana Vukojević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2019.

 Modeli dinamike populacije

 Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nataša Mišanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2019.

 Kubna Šredingova jednačina

 Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nataša Tešić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2019.

 Šredingova jednačina

 Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Branka Jovičin

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.09.2019.

 Svojstva konveksnosti i Pareto efikasnost

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Tanja Stanić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2019.

 Analiza glavnih komponenti i primena u statističkim softverima R i Statistica

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Maja Janus

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.09.2019.

 Teorija propasti za perturbovane modele rizika

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Marija Dokoza

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.09.2019.

 Pouzdanost i validnost upitnika (primer studentskih anketa)

 Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Jelena Novaković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.09.2019.

   Download Data mining with privacy guarantees: Decision trees with differential privacy

Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Jelena Samardžija

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2019.

   Download Optimizacioni metodi za dugoročne predikcije koncentracije polena glavnih alergena u Vojvodini

Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Mirjana SamardžIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 05.07.2019.

   Download Dimensionality reduction of the Human Microbiome data

Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Svetlana Vidaković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 05.04.2019.

   Download Višedimenzionalni kredibilitet visoke preciznosti i njegove primene u aktuarstvu
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Enika JUhas

IZVEŠTAJ USVOJEN: 31.01.2019.

   Download Neke primene autoregresivnih modela
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   nikolina ivanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.12.2018.

   Download Rizični kapital u BiH i Srbiji
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Marina Malagurski

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.01.2019.

   Download Testiranje modela za predviđanje poslovnog neuspeha
   Download Izveštaj o oceni rada

2018

KANDIDAT:                   Aleksandra Jovanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download Linearno programiranje i analiza osetljivosti
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Biljana Malinović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download Neki metodi za klasifikaciju tačaka u trodimenzionalnom prostoru
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Gordana Divljakov

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download Frakciona Furijeova transformacija
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Luka Brdar

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download Kreditni rizik u Fama – French trofaktorskom modelu
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Predrag Matavulj

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.10.2018.

   Download Fuzija heterogenih podataka u konvolucionim mrežama za identifikaciju čestica polena u realnom vremenu
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Dunja Vukčević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.10.2018.

   Download Primena fazi odlučivanja u procesu kreditnog skoringa
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Zorica Pajić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2018.

   Download Primena DuPont analize u zavisnosti od veličine privrednog subjekta
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Stevo Racković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.10.2018.

   Download Paralelna implementacija algoritama mašinskog učenja koristeći „PyCOMPSs“
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Aleksandar Armacki

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.10.2018.

   Download Primena autoenkodera na single-cell podacima
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Vanja MarinovIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2018.

   Download O entropijskom metodu i eksponencijalnim ocenama rešenja za sisteme hemijskih reakcija
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Dara Batanski

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.09.2018.

   Download Aproksimacija verovatnoće propasti i procesi obnavljanja u teoriji rizika
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Milica Brkić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.09.2018.

   Download Crop yield prediction by data fusion using matrix factorization
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Davor kumozec

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.08.2018.

   Download Numeričko rešenje transportne jednačine i LMNC modela pomoću metode karakteristika
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Gabrijela obradović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.08.2018.

   Download Spajanje sistema neutronike i termohidraulike u nuklearnim reaktorima
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Tanja dukić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.08.2018.

   Download Dobra-definisanost sistema od 4 jednačine koja opisuje protok dva fluida u niskom režimu Mach-ovog broja
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Ivana Mirazović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.08.2018.

   Download Primena redova čekanja u saobraćaju
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  DIANA POPIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.07.2018.

   Download PROBLEM MOMENTA I NJEGOVA PRIMENA U STOHASTIČKIM FINANSIJSKIM MODELIMA

   Download IZVEŠTAJ O OCENI RADA

KANDIDAT:                  BOJANA SORO

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.07.2018.

   Download BAYES-OVSKO OCENJIVANJE  PARAMETARA GARCH MODELA

   Download IZVEŠTAJ O OCENI RADA

KANDIDAT:                  Katarina Kovačević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.06.2018.

   DownloadDiskretne transformacije signala, primene i algoritmi
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  MAJA Ljubišić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.06.2018.

   DownloadTeorija malih talasa sa nekim primenama u ekonomiji
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  MARINA mIJIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.06.2018.

   DownloadBejzove mreže i njihova primena
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Dušan Kovačević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2018.

   Download Matematički modeli Markovljevih lanaca: Primene na društvene igre i druge primene
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Mirko Dražić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.03.2018.

   Download Optimizacija algoritamskih strategija trgovanja vođena režimom tržišta
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  TIJANA TRNINIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.02.2018.

   Download Predikcije i korelacije berzanskog indeksa FTSE 100
   Download Izveštaj o oceni rada

2017

KANDIDAT:                  RADOVAN LOPUŠINA

IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.12.2017.

   Download Fazi skupovi i njihova primena u investicionim odlukama
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Jovana Marković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.11.2017.

   Download Brza Furijeova transformacija sa primenom na određivanje cene opcija
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Jelena Đokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2017.

   Download Prebrojavanje 2-faktora u nekim mrežnim grafovima
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                  Tamara Raičević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

   DownloadVrednovanje unit-linked polisa u životnom osiguranju
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Ana pavlović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

   Download Procena parametara za model dinamike tržišta sa različitim stanjima
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   JOVANA ŽIVKOVIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

   Download Modeliranje deviznog kursa evro-britanska funta
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Ivana Bajšanski

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

   Download Primena statističkih metoda u reviziji
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Daniel Balog

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

   Download Analiza stabilnosti talasa na vodi
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Manojlo Vuković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.09.2017.

   Download Fokker-Planckova jednačina i njene primene
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Stefan Tošić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.09.2017.

   Download Primena Thieleove diferencne i diferencijalne jednačine u životnom osiguranju
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                   Endre Bodoči

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

   Download Matematički aspekti talasa na vodi
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Dragana Babić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.09.2017.

   Download Matematički modeli u epidemiologiji
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Mirjana Erić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

   Download Razni koncepti pozitivnosti matrica
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Miloš kovačević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.06.2017.

   Download Martingalska metoda u optimizaciji portfolija
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Marijana Petričević Jović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.06.2017.

   Download Dekartov proizvod grafova
   Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Miroslava pušin

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.06.2017.

   Download Opšta ravnoteža i Pareto optimalna situacija 
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    MILICA SAVIČIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.06.2017.

   Download Analiza strategija monetarne politike: ciljanje inflacije nasuprot ciljanju stope rasta                 nominalnog bruto domaćeg proizvoda primenom novokejnzijanskog modela
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Mihailo Tomišić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.05.2017.

   Download Robusne statistike i njihove primene u teoriji kredibiliteta
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Jelena Rodić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.03.2017.

   Download Optimizacija portfolija algoritamskih strategija trgovanja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Ivana Jančić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.03.2017.

   Download Mešoviti linearni modeli i njihova upotreba u selekciji domaćih životinja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Dijana Čović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2017.

   Download Vejbulova raspodela i njena primena u teoriji pouzdanosti
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Biljana Bašić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2017.

   Download Uloga fazi skupova u rangiranju objekata
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    IVANA VIŠEKRUNA

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.01.2017.

   Download Ljapunovljeva inverzna iteracija sa primenom na detekciju Hopfove bifurkacije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    TIJANA ČORAK

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.01.2017.

   Download Ciklus leveridža
Download Izveštaj o oceni rada

2016

Kandidat:                    Bojana Mićić

Izveštaj usvojen: 18.10.2016.

   Download Modeliranje operativnog rizika primenom kopula
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Bojana Bobar

Izveštaj usvojen: 18.10.2016.

   Download Bejzova statistika i njena primena u aktuarskom kredibilitetu
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Miloš Banjanin

Izveštaj usvojen: 18.10.2016.

   Download Analiza sličnosti podataka
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Marija Pešić

Izveštaj usvojen: 18.10.2016.

   Download Upotreba logističke regresije u modeliranju verovatnoće bankrota preduzeća
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Jovana Arsić

Izveštaj usvojen: 18.10.2016.

   DownloadPrimena Benfordovog zakona u reviziji
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Tatjana Vučenović

Izveštaj usvojen: .27.09.2016.

   DownloadUopšteni linearni modeli sa primenama u aktuarstvu
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Dragana Vasiljević

Izveštaj usvojen: .27.09.2016.

   DownloadKretanje relevantnih evropskih tržišnih indeksa
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Marina Marčeta

Izveštaj usvojen: .30.08.2016.

   DownloadTeoreme konvergencije u Lebegovim i Soboljevim prostorima
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Daniel Pavlica

Izveštaj usvojen: .24.06.2016.

   DownloadMultivarijantna statistička kontrola procesa pomoću Hotelingove T2 statistike
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                    Bojana Velečković

Izveštaj usvojen: 00.00.2016.

   Download Neke matematičke osobine fluida
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Biljana Jovanovski

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.06.2016.

   Download Intertemporalni izbor i optimalno upravljanje
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Sandra Kovačević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.06.2016.

   Download Boks Dženkinsov model
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Daniel Divjaković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.06.2016.

   Download Osnove kriptologije,OTP i RSA algoritam
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Milana Stanković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.06.2016.

   Download Pontrjaginov princip maksimuma i primeri
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Dijana Krstić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.06.2016.

   Download Istraživačka analiza podataka (EDA) uz upotrebu statičkog softvera R
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Jovana Vojnović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.03.2016.

   Download Neki pristupi problemu integracije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Evelin Kurta

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.03.2016.

   Download Algoritmi za pronalaženje minimalnog pokrivajućeg stabla
Download Izveštaj o oceni rada

2015

KANDIDAT:                     Igor Stranjanac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 3.12.2015.

   Download Regresione metode u QTL analizi diploidnih i tetraploidnih ruža
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     biljana mijatovIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.11.2015.

   Download Modeliranje difuzionih procesa u prirodnim naukama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Petar ostojić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 3.12.2015.

   Download Statistička analiza Dow Jones indeksa
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     andrija blesić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.11.2015.

   Download Kauzalnost na Lorencovim mnogostrukostima
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Marina Radić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.0000.

   Download Matematičke osnove vrtložnosti
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Sanja Dubravac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Primena nekih stohastičkih modela u epidemiologiji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nemanja Đurasinović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Matematički modeli čula sluha
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Dragana knežević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Teoreme o nepokretnoj tački za višeznačna preslikavanja u
metričkim prostorima
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     miljana vukoje

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2015.

   Download Primena multivarijantne diskriminacione analize u procesu revizije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nemanja stojanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2015.

   Download Sistemi iterativnih funkcija, Lindenmajerovi sistemi frakciono Braunovo kretanje i primena u grafičkom kreiranju prirodnih pojava
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Sandra Gužvanj

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download Primena ortogonalnih polinoma u stohastičkoj analizi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Gala Tomić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download Heteroskedastičnost cena finansijskih instrumenata
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nataša RikalOVIĆ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download Neki matematički aspekti procesa glasanja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    TAMARA Nonković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2015.

   Download Modeli braka i razvoda
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Tamara Bandulaja

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

   Download Primena stohastičkih modela u biologiji i ekologiji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Kristina Popadić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

   Download Analiza preživljavanja sa primenama u zdravstvenom osiguranju
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Sanja Ružičić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 01.07.2015.

   Download Modeli protoka krvi u arterijama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Ernest Šanca

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.06.2015.

   Download Modulske metode za rešavanje problema linearne komplementarnosti
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Agneš Kovač

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.05.2015.

   Download Ciklični kodovi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Marina Padejčev

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.05.2015.

   Download Fazi statistička analiza i procene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Edina Feher

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.05.2015.

   Download Integrali bazirani na monotonim skupovnim funkcijama i njihova primena u medicini
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nataša DŽaleta

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.04.2015.

   Download Optimalna trajektorija trgovanja kod BB modela
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Miloš Knežević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.03.2015.

   Download Stohastička dominacija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Milijana Milovanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.03.2015.

   Download Linearna uređenja i GO prostori
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Tanja Simeunović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 02.03.2015.

   Download Agregacione funkcije kao funkcije uticaja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Jasmina Dulić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.02.2015

   Download Operatori agregacije i njihova komparacija kroz primere
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Miloš Bubnjević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 20.01.2015.

   Download Modeli računanja tehničkih rezervi u aktuarstvu
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                    Jelena Popov

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.02.2015

   Download Sugenov i Šokeov integral sa primenom u obradi slika
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Sanja Teodorović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 20.01.2015.

   Download Analiza matematičkih modela u raznim oblastima medicine i srodnim naukama
Download Izveštaj o oceni rada

2014

KANDIDAT:                    Nikola Đukanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.10.2014.

   Download Hamiltonov princip i parcijalne diferencijalne jednačine
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Jovana Vujičić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Uslovni heteroskedastični modeli vremenskih serija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Angela Štajer

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Rešavanje problema minimizacije sa ograničenjima primenom kaznenih funkcija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Milota Čorba

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Varijacioni račun i metoda Galerkina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Ivana Rabuzin

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Lukasov model ekonomskog rasta i varijaciona formulacija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     tijana stojančević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.09.2014.

   Download Matematički model punjenja bankomata
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Maja Ćosić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.09.2014.

   Download Kontinualna i diskretna malotalasna transformacija i primene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Silvia ŠOŠ

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.10.2014.

   Download Didaktički aspekti matematičkog modeliranja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Milovan Ninkov

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Modeliranje kreditnog rizika
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Ivan Marinković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Klasifikacija H-matrica metodom skaliranja i njena primena u određivanju oblasti konvergencije iterativnih postupaka za rešavanje sistema linearnih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nataša Mukić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Teorija igara: matematičke osnove mitova i paradoksa
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Višnja Stefanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 02.09.2014.

   Download Optimizacija redova čekanja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Aleksandra Radanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Neki aspekti teorije igara i njihova primena u ekonomiji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Danka Lučić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Stefanov problem u modelima topljenja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Branka Marković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Upravljanje prihodima u avio industriji: Modeli kontrole kapaciteta i prebukiranosti
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Dragana Vrućinić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Familija postupaka šestog reda slobodna od izvoda
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Mila Vukota

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Novokejnzijanska monopolistička konkurencija i objektivna tražnja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Nada Cvetković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Borelovi skupovi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Gordana Stanojković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Leonard Ojler i Ojler – Maklorenova sumaciona formula
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Sanja Bojović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.06.2014.

   Download Poasonova regresija i primene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Žofia Botoš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.05.2014.

   Download Modelirani zadaci u matematici
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Ana Toplak

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.05.2014.

   Download Revizorske kuće u Srbiji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Elena-Andrea Marina

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.05.2014.

   Download Evaluacija VaR mere rizika
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Suzana Vidić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.05.2014.

   Download Segmentirana regresija sa primenom
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:                     Vladan Todić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.03.2014.

   Download Primena faktorijalnih ogleda
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                     Nevena Nešić

Izveštaj usvojen: 20.1.2014.

   Download Otkrivanje i posledice prisustva heteroskedastičnosti
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat:                     Vesna Dolijanović

Izveštaj usvojen: 9.1.2014.

   Download Teorija Filipsove krive i njena primena
Download Izveštaj o oceni rada

2013

11.12.2013 – Sanja Stanković

   Download Primena faktorske analize u kineziologiji

10.12.2013 – Katarina Živanović

   Download Koncept donošenja odluka u fazi okruženju

21.11.2013 – Aleksandra Mračević

   Download Prednosti dijagonalne dominacije u optimizaciji bežičnih senzor mreža

23.10.2013 – Tijana Mandić

   Download Napredni pristup merenja operativnog rizika

16.09.2013 – Boris Sabo

   Download Funkcije agregacije i primena u grupnom odlučivanju

16.09.2013 – Franjo Trusina

   Download Trougaone norme i primena u fazi skupovima

05.09.2013 – Maja Četić

   Download Postupci šestog reda za numeričko rešavanje nelinearnih jednačina

02.09.2013 – Čongor Mičiz

   Download Efikasni portfoliji sa neizvesnim bremenskim periodom

30.08.2013 – Vladimir Francisti

   Download Sistemi diferencijalnih jednačina i primene u farmaciji i ekologiji

30.08.2013 – Kamelija Ivetić

   Download Vodeni talasi i talasna jednačina

30.08.2013 – Jasna Mitrović

   Download Vrednovanje opcija polisa osiguranja za katastrofe

30.08.2013 – Mirjana Veljković

   Download Primena teorije velikih devijacija u reosiguranju

30.08.2013 – Bojana Čobanov

   Download Levijevi procesi u finansijama i osiguranju

30.08.2013 – Teodora Knežević

   Download Analiza fazi vremenskih serija

30.08.2013 – Marina Mišanović

   Download Napredna fazi aritmetika – metod transofrmacije

29.08.2013 – Sandra Rackov

   Download Primena Koksovog PH modela u analizi kreditnog rizika

29.08.2013 – Nevena Mutlak

   Download Prostori Soboljeva sa negativnim indeksom

27.08.2013 – Jovan Jokanović

   Download Testiranje predviđanja za očekivani gubitak

19.06.2013 – Maja Maravić

   Download Analitičke procedure kao instrument vršenja revizije

06.06.2013 – Jelena Petričević

   Download Osnovne teoreme funkcionalne analize i primene u analizi aktivnosti

05.06.2013 – Tinde Ereg

   Download Problemi transporta i analiza osetljivosti

03.06.2013 – Maja Zobenica

   Download Analiza longitudinalnih podataka

03.06.2013 – Vladimir Rančić

   Download Metode za smanjenje dimenzionalnosti podataka i njihova primena u prirodnim naukama

03.06.2013 – Ana Kovačević

   Download Hamiltonova funkcija u modelima ekonomskog rasta

28.05.2013 – Petar Tomić

   Download Testiranje bilansnih pozicija kredita i plasmana u finansijskim izveštajima banaka

29.04.2013 – Aleksandra Tešanović

   Download Komparativna analiza finansijskih izveštaja banaka u Hrvatskoj i Srbiji

24.04.2013 – Vladimir Šaraba

   Download Uopštenje Markovicovog modela

2012

21.12.2012 – Danka Višnjić

   Download Riman Stiltjesov integral

2.11.2012 – Srđan Milićević

   Download Rado graf

25.09.2012 – Elvira Klebečko

   Download Redovi čekanja i njihove primene

25.5.2012 – Bojana Antonić

   Download Konusi opadanja sa primenom

6.2.2012 – Radoslav Božić

   Download Primene stratifikovanog uzorka

2011

27.12.2011 – Aleksandra Petrović

   Download Nejednakosti u slici

15.12.2011 – Milica Bjeloglav

   Download Problem planiranja proizvodnje uz ograničenja

7.12.2011 – Gorica Gvozdić

   Download Primenjena logistička regresija

4.11.2011 – Jovana Radenović

   Download Matematički modeli finansiranja univerziteta

21.10.2011 – Marija Vidović

   Download Osnove fazi aritmetike i fazi PERT metod

7.10.2011 – Anja Mihailović

   Download Analiza vremenskih serija

26.9.2011 – Marija Delić

   Download Dimenzija vektorskog prostora

16.9.2011 – Jelena Nedeljković

   Download Uopšteni stohastički procesi

5.8.2011 – Jelena Mitrović

   Download Varijacioni račun i modeli rasta

5.5.2011 – Snježana Maksimović

   Download Laplasova transformacija

2010

16.12.2010 – Ivan Pavkov

   Download Nesvodljivost polinoma dve promenljive

2.12.2010 – Vanja Ilić

   Download Modeli ponašanja potrošača

24.11.2010 – Milana Veličkov

   Download Metrički i generalizovani metrički prostori

4.11.2010 – Danilo Rapaić

   Download Spektralna teorija operatora

6.10.2010 – Milan Rankov

   Download Aktuarski modeli za zavisne rizike

23.9.2010 – Milana Vujkov

   Download Poasonov proces

7.7.2010 – Gordana Miljanić

   Download VaR i upravljanje kreditnim rizikom

28.5.2010 – Jovana Kokić

   Download Dinamički skoring i smanjenja poreza

22.2.2010 – Slađan Dimitrijević

   Download Stohastičke diferencijalne jednačine

2009

28.9.2009 – Jelena Burgijašev

   Download Različiti pristupi kreditnom skoring sistemu

7.10.2009 -Biljana Šijačić

   Download Modeli prebukiranosti

9.10.2009 – Milena Radosavljević

   Download Određivanje ravnotežne cene

9.10.2009 – Natalija Ramač

   Download Modeliranje ekstremnih rizika

10.10.2009 – Marija Jovanović

   Download Unit-linked modeli u životnom osiguranju