Odsek za matematiku osnovan je 2019. godine i deo je Departmana za matematiku i informatiku.

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1954. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija u oblasti matematike i računarstva, koja se razvija u moderan, evropski departman, priznat po svojim nastavnim i naučnim dostignućima nastavnika, svršenih studenata, doktoranada i postdoktoranada. U okviru Departmana trenutno postoje dva odseka: Odsek za matematiku i Odsek za informatiku.

Nastavni proces odvija se kroz 11 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Pored redovnog nastavnog rada studenti viših godina imaju mogućnost da budu uključeni i u naučno-istraživački rad koji se odvija u okviru rada studentskih društava, kao i niza domaćih i međunarodnih projekata. U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata oni se upućuju na praksu u značajne poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu.