Studentima koji studiraju po Zakonu o visokom obrazovanju (upisani su na fakultet posle 2006. godine) je dostupan studentski portal na sledećem linku:  KLIKNUTI OVDE

Pored ovoga, studenti PMF-a mogu da koriste i:

Za korišćenje servisa neophodno je uključiti opciju za PMF mejl adresu na studentskom portalu https://eportal.pmf.uns.ac.rs.

Korisničko ime za prijavu na wireless, mail, vpn i cloud servis je puna PMF email adresa.

Korisničko ime za Moodle servis je broj indeksa.

Zbog uvođenja novih servisa, od 22.10.2014. je pri prvom sledećem logovanju na studentski servis obavezna promena lozinke. Posle toga, trajanje lozinke je 200 dana. Pred istek ovog roka, lozinka se mora produžiti ili promeniti, o čemu ćete biti obavešteni putem mejla.

Studenti takođe imaju pravo na besplatan licenciran softver.
Više informacija je dostupno na stranici:

Licenciran softver

Molimo vas da sva pitanja, sugestije i opis eventualnih problema u radu prosledite na ris@pmf.uns.ac.rs , odnosno na mejl Laboratorije za razvoj informacionih sistema.