Elektronska pošta

Servis elektronske pošte dostupan je svim zaposlenim na PMF.  Studenti imaju mogućnost (besplatnog) otvaranja email naloga na Akademskoj računarskoj mreži Univerziteta u Novom Sadu (ARMUNS), i dobijanja adrese oblika korisnickoime@uns.ac.rs.

Nastavnički web servis

Nastavnički web servis omogućava nastavnicima uvid u raspored, kurseve, prijavljene studente na kurs, zaisnike i podatke iz kadrovske službe.

VPN, Eduroam, PMF wireless

VPN (Virtual Private Network) pristup je namenjen korisnicima računarske mreže PMF-a i omogućava korišćenja lokalnih servisa i kada je korisnik van lokalne mreže, na primer, od kuće, sa drugih univerziteta, hotela, aerodroma, itd.

U okviru zgrade PMF-a postoje tri wireless mreže: Wireless mreža PMF (mreža otvorenog pristupa), UNS wireless mreža (namenjena zaposlenima na Univerzitetu) i EDUROAM wireless mreža (education roaming).

Moodle – servis za elektronsko učenje

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Moodle je u upotrebi od 2004. godine. Danas je fakultetska Moodle instalacija na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta.

Bibliotečki informacioni sistem

Na Departmanu za matematiku i informatiku je razvijen bibliotečki informacioni sistem (BISIS ), koji je priključen na internet.
Korisnici biblioteke uz njegovu pomoć mogu uvek i sa svakog mesta da pretraže fondove biblioteke

Ostali servisi (Cloud, softver, alfresco…)