Fakultet organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita koju drže profesori i asistenti sa Departmana za matematiku i informatiku.

 

Više o pripremnoj nastavi i o terminima za pripremu možete pogledati ovde.

 

Takođe, postoji zbirka zadataka sa prijemnih ispita od prethodnih godina (od 1995-2015) koju, zajedno sa zadacima od 2016-2019 godine možete preuzeti ovde.
Zadatke koji su bili na prijemnom ispitu 2020. godine možete preuzeti ovde.

 

Na prijemnom ispitu rešava se 5 zadataka iz matematike. Svaki zadatak nosi 12 poena, a boduje se celokupan postupak izrade zadatka. Pored navedenih 5 zadataka moguće je rešiti jedan zadatak iz programiranja koji može zameniti bilo koji od prvih pet zadataka. Za rešavanje dodatnog zadatka može se koristiti programski jezik po izboru.

Rezultati prijemnog ispita objavljuju se na sajtu fakulteta.

Prilikom prijavljivanja budući studenti prema prioritetu navode dva studijska programa na koja žele da konkurišu. Navedeni studijski programi uzimaju se u obzir pri formiranju rang listi nakon prijemnog ispita. Prijave za prijemni mogu se obaviti i elektronski, na sajtu prijemni.pmf.uns.ac.rs.