KATEDRE

SPISAK ZAPOSLENIH

Ime i prezime Kabinet
i telefon
Email i
lični sajt
dr Stevan Pilipović
akademik, profesor emeritus
II/35
(485)-2860
pilipovic@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~pilipovic/
dr Igor Dolinka
dopisni član SANU, redovni profesor
II/34
(485)-2859
dockie@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~dockie/
dr Jelena Aleksić
redovni profesor
novi deo/9
(485)-
jelena.aleksic@dmi.uns.ac.rs http://people.dmi.uns.ac.rs/~jelena.aleksic/
dr Bojan Bašić
redovni profesor
II/27
(485)-2854
bojan.basic@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~bojan.basic/
dr Olga Bodroža-Pantić
redovni profesor
II/47
(485)-2867
bodroza@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~bodroza/
dr Ljiljana Cvetković
redovni profesor
II/29
(485)-2856
lila@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~lila/
dr Đorđe Herceg
redovni profesor
novi deo/1
(485)-
herceg@dmi.uns.ac.rs  http://www.herceg.rs/
dr Sanja Konjik
redovni profesor
novi deo/13
(485)-2851
sanja.konjik@dmi.uns.ac.rs http://people.dmi.uns.ac.rs/~sanja.konjik/
dr Nataša Krejić
redovni profesor
novi deo/13
(485)-2851
natasa@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~natasa/
dr Miloš Kurilić
redovni profesor
II/25
(485)-2853
milos@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~milos/
dr Zagorka Lozanov-Crvenković
redovni profesor
II/45
(485)-2865
zlc@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~zlc/
dr Zorana Lužanin
redovni profesor
novi deo/14
(485)-
zorana@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~zorana/
dr Rozalia Madaras-Silađi
redovni profesor
II/34
(485)-2859
rozi@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs./~rozi/
dr Petar Marković
redovni profesor
II/34
(485)-2859
pera@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~markovicp/
dr Marko Nedeljkov
redovni profesor
PR/13
(485)-2850
marko@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~marko/
dr Dušanka Perišić
redovni profesor
II/55
(485)-2869
dusanka@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~dusanka/
dr Danijela Rajter-Ćirić
redovni profesor
II/37
(485)-2861
rajter@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~rajter/
dr Sanja Rapajić
redovni profesor
II/29
(485)-2856
sanja@dmi.uns.ac.rs http://people.dmi.uns.ac.rs/~sanja/
dr Dora Seleši
redovni profesor
II/37
(485)-2861
dora@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~dora/
dr Srboljub Simić
redovni profesor
novi deo/14 srboljub.simic@dmi.uns.ac.rs  https://sites.google.com/site/srboljubsimic/
dr Ivana Štajner-Papuga
redovni profesor
II/55
(485)-2869
ivana.stajner@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~ivana.stajner/
dr Mirjana Štrboja
redovni profesor
novi deo/9
(485)-
mirjanas@dmi.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/mirjana.strboja/
dr Nenad Teofanov
redovni profesor
II/42
(485)-2864
tnenad@dmi.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/nenad.teofanov/
dr Andreja Tepavčević
redovni profesor
novi deo/12
(485)-
andreja@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~andreja/
dr Jasna Atanasijević
vanredni profesor
II/37
(485)-2861
jasna.atanasijevic@dmi.uns.ac.rs https://personal.pmf.uns.ac.rs/jasna.atanasijevic/
dr Ivica Bošnjak
vanredni profesor
II/25
(485)-2853
ivb@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
dr Milana Čolić
vanredni profesor
novi deo/14
(485)-
milana.colic@dmi.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/milana.colic/
dr Petar Đapić
vanredni profesor
II/33
(485)-2858
petarn@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~petarn/
dr Dušan Jakovetić
vanredni profesor
novi deo/1 dusan.jakovetic@dmi.uns.ac.rs http://people.dmi.uns.ac.rs/~dusan.jakovetic/
dr Vladimir Kostić
vanredni profesor
II/29
(485)-2856
vkostic@dmi.uns.ac.rs  http://sites.pmf.uns.ac.rs/vladimir.kostic
dr Boriša Kuzeljević
vanredni profesor
II/27
(485)-
borisha@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~borisha/
dr Nataša Krklec Jerinkić
vanredni profesor
II/41
(485)-2863
natasa.krklec@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~natasa.krklec/
dr Nebojša Mudrinski
vanredni profesor
novi deo/4
(485)-
nmudrinski@dmi.uns.ac.rs  https://personal.pmf.uns.ac.rs/nmudrinski/
dr Aleksandar Pavlović
vanredni profesor
II/38
(485)-2862
apavlovic@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~apavlovic/
dr Goran Radojev
vanredni profesor
novi deo/4
(485)-
radojev@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~radojev/
dr Anna Slivková
vanredni profesor
novi deo/6
(485)-
anna.slivkova@dmi.uns.ac.rs http://people.dmi.uns.ac.rs/~anna.slivkova/
dr Nataša Spahić
vanredni profesor
II/38
(485)-2864
natasa.spahic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
dr Boris Šobot
vanredni profesor
II/27
(485)-2854
sobot@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/
dr Ivana Vojnović
vanredni profesor
II/41
(485)-2863
ivana.vojnovic@dmi.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/ivana.vojnovic/
dr Milica Žigić
vanredni profesor
II/38
(485)-2862
mzigic@dmi.uns.ac.rs http://personal.pmf.uns.ac.rs/milica.zigic/
dr Kristina Ago
docent
novi deo/6
(485)-2796
kristina.ago@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~kristina.ago/
dr Sanja Ružičić
docent
PR/14
(485)2796
sanja.ruzicic@dmi.uns.ac.rs https://personal.pmf.uns.ac.rs/sanja.ruzicic/
dr Ernest Šanca
docent
II/29
(485)-2856
ernest.sanca@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
dr Srđan Trifunović
docent
II/42
(485)-
srdjan.trifunovic@dmi.uns.ac.rs  https://matematika.pmf.uns.ac.rs/srdjan-trifunovic/
dr Vlado Uljarević
docent
novi deo/4
(485)
vlado.uljarevic@dmi.uns.ac.rs nema lični sajt
dr Samir Zahirović
docent
novi deo/6
(485)-2796
samir.zahirovic@dmi.uns.ac.rs https://personal.pmf.uns.ac.rs/samir.zahirovic/
dr Maja Jolić
saradnik u nastavi
II/32
(485)-2857
majaj@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Matija-Adam Horvat
asistent
PR/14
(485)-2796
matija.adam.horvat@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Davor Kumozec
asistent
PR/14 davor.kumozec@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Milica Lučić
asistent
PR/14
(485)-2796
milica.lucic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Nikolina Miholjčić
asistent
PR/14
(485)-2796
nikolina.miholjcic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Luka Rutešić
asistent
PR/14
(485)-2796
luka.rutesic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Stefan Tutić
asistent
PR/14
(485)-2796
stefan.tutic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
dr Nikola Sarajlija
istraživač pripravnik
PR/14
(485)-2796
nikola.sarajlija@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Katarina Žigerović
saradnik u nastavi
PR/14
(485)-2796
nikola.sarajlija@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
mr Dragana Todorić
Samostalni stručnotehnički saradnik
za ostale delatnosti
novi deo/3
(485)-2872
todoric@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~todoric/
Tamara Đurašinović
Viši stručnotehnički saradnik
za rad u laboratorijama ili centrima
novi deo/3
(485)-2872
tamara.barjaktarovic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
Tijana Ivanović
Viši stručnotehnički saradnik
za rad u laboratorijama ili centrima
novi deo/3
(485)-2872
tijana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
Vladimir Ćirić
Stručnotehnički saradnik
za rad u laboratorijama ili centrima
novi deo/3
(485)-2872
vladimir.ciric@dmi.uns.ac.rs  http://people.dmi.uns.ac.rs/~vladimir.ciric/
Bojan Milićević
Administrator informacionih
sistema i tehnologija
PR/8
(485)-
bojan.milicevic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
msc Đurica Salamon
Samostalni stručnotehnički saradnik
za ostale delatnosti – sekretar Departmana
PR/12
(485)-2850
djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
Gordana Ivanović
Viši stručnotehnički saradnik
za ostale poslove
PR/11
(485)-2870
gordana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
Nataša Koprivica Tel
Viši stručnotehnički saradnik
za ostale poslove
PR/11
(485)-2870
natasak@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt
Svetlana Bavrlić
samostalni knjižničar
PR/17
(485)-2888
svetlanab@dmi.uns.ac.rs  nema lični sajt