ECMI – Europian Consortium for Mathematics in Industry je konzorcijum akademskih institucija iz Evrope i industrijskih kompanija koji deluju u kooperaciji, prvenstveno sa ciljem da promovišu i podrže matematičko modeliranje u aktivnostima koje su od društvene i ekonomske važnosti.

Takođe, edukuju matematičare za rešavanje realnih problema i na taj način povećavaju broj matematičkih eksperata u odgovarajućoj oblasti primenjene matematike.

Departman za matematiku i informatiku je 2016. godine sa master programom Primenjena matematika, postao punopravni ECMI edukacioni čvor i to jedini punopravni čvor van Evropske unije, a zajedno sa Univezitetom u Sofiji i jedini punopravni edukacioni čvor u istočnoj Evropi. ECMI komisija je visoko ocenila ovaj program, prepoznavši ga kao moderan i perspektivan, koji pruža mogućnost praćenja savremenih tokova u primenjenoj matematici i koji je u potpunosti usaglašen sa visokim ECMI standardima.

Kao punopravni član ove velike evropske matematičke porodice, Departman za matematiku i informatiku ima brojne prednosti. ECMI redovno organizuje razne vidove okupljanja, konferencije namenjene nastavnicima i studentima, zimske i letnje škole za studente, okupljanja u cilju modeliranja stvarnih problema iz prakse (tzv. Modelling Week), objavljuje pozive za razne projekte, objavljuje mogućnosti za posao u evropskim kompanijama i slično. Studenti preko kurseva iz oblasti primenjene matematike razmenjuju svoja iskustva i znanja. Ono što je najbitnije, jeste da će studenti ovog master programa, pored diplome Univerziteta u Novom Sadu, uz neke dodatne uslove, dobiti i ECMI sertifikat, a to im široko otvara vrata Evrope. PMF je pre tri godine bio domaćin 99. skupa Evropske studijske grupe za rešavanje aktuelnih problema u industriji, koji je organizovan u saradnji sa resornim Evropskim konzorcijumom. Učestvovalo je preko 50 matematičara iz Srbije, Austrije, Mađarske, Bugarske, Makedonije i Poljske, koji su zajedničkim snagama rešavali probleme 6 srpskih kompanija. Radionica je stvorila šanse za buduće naučne projekte i nastavak saradnje PMF-a sa prisutnim kompanijama, kao i za saradnju između univerziteta koji su bili uključeni u rad.