Math server

Math server sadrži instaliran matematički softver MatLab, Mathematica…

Server se nalazi na adresi

math.pmf.uns.ac.rs