Elektronska pošta

.

Servis elektronske pošte dostupan je svim zaposlenima na PMF-u. Ukoliko nemate nalog, možete se javiti sistem administratoru na Vašem departmanu. Studenti imaju mogućnost (besplatnog) otvaranja email naloga na Akademskoj računarskoj mreži Univerziteta u Novom Sadu (ARMUNS), i dobijanja adrese oblika korisnickoime@uns.ac.rs. O proceduri za otvaranje naloga i drugim vezanim informacijama možete pročitati više na sajtu UNS-a (treća stavka od dole u levom meniju: CIT-UNS / ARMUNS)