Nastavnički web servis

Nastavnički web servis omogućava nastavnicima uvid u raspored, kurseve, prijavljene studente na kurs, zaisnike i podatke iz kadrovske službe. Referentima je omogućen unos rasporeda.

Servis se nalazi na

https://eportal.pmf.uns.ac.rs