Statut, pravilnike, poslovnike o radu na Univerzitetu u Novom Sadu i razne obrasce možete naći na stranici:
dokumenta