2024

KANDIDAT: Milana Kovačev
IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2024.

Teorija stabilnosti sa primenama u mehanici
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dragana Lujić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 12.03.2024.

Razvoj kritičkog mišljenja kroz nastavu matematike u osnovnoj školi
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Ivan Medenica
IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.02.2024.

Ograničenost pseudo-diferencijalnih operatora na Lp prostorima
Izveštaj o oceni rada

2023

KANDIDAT: Andrijana Sekulić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2023.

Ojlerov broj
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: maja samardžić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.09.2023.

Čeh-Stounova kompaktifikacija prirodnih brojeva
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Elvira Njergeš
IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.09.2023.

Induktivno zaključivanje u nastavi matematike u osnovnoj školi
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Branka MilakovIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.09.2023.

Primena teorije brojeva u kriptografiji
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: NIKOLINA MIHOLJČIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.09.2023.

Kombinatorni ,,Nullstellensatz”
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Matija Adam Horvat
IZVEŠTAJ USVOJEN: 07.09.2023.

O toplotnoj jednačini sa nelinearnom provodljivošću i izvorom toplote
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: MilJana Luković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 05.09.2023.

Interdisciplinarni pristup inkluziji u nastavi matematike u nižim razredima: spektar autizma
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: LYDIA SPEVAK
IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.08.2023.

Evolucija Hilbertovog aksiomatskog sistema
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: SNEŽANA KUVALJA
IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.06.2023.

O posledicama konveksnosti
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: mira savović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.06.2023.

Korišćenje klipova znanja u nastavi analitičke geometrije
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jelena Dimitrić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 05.06.2023.

Dovoljni uslovi za postojanje ekstrema varijacionog problema i primeri
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Renata Šimak
IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.05.2023.

Broj pi
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Anđela Stojilković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.02.2023.

Mreže, formalna analiza koncepta i primer iz elektronske muzike
Izveštaj o oceni rada

2022

 

KANDIDAT: SRĐAN JAKOVLJEVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2022.

Metode konačnih zapremina za rešavanje zakona održanja
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: jelena šešlija
IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2022.

Analiza anksioznosti u nastavi matematike u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Zvezdana Stanković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 12.07.2022.

Osnovne teoreme teorije okvira
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Bojana škrbić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.06.2022.

Varijacioni problem sa promenljivim graničnim uslovima i primena

Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:  Jelena pavić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2022.

Realan i kvazirealan kontekst u nastavi matematike u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

2021

KANDIDAT:  Ivana Nedeljković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.11.2021.

Moduli i slobodni moduli

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Smilja rakić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2021.

Neke Monte Karlo metode i njihove primene

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Tamara Petrović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2021.

Lanci Markova i neke primene u biologiji

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  milan bogić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2021.

Haršad brojevi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  filip  blašković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2021.

Teorema Borsuk–Ulama i primene

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  stefan tutić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2021.

Karakterizacija eliptičnih funkcija

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Stepan Milošević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2021.

Ekstremna amenabilnost zatvorenih podgrupa simetrične grupe na prebrojivom skupu
Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Tanja Malinović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.08.2021.

Topološke grupe

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  nikolina kisić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.08.2021.

Obrada linearne funkcije u osnovnoj školi za vreme Korona virusa

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Ljiljana Josipović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.08.2021.

Matematički simboli u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  DRAGANA VUKAŠINOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.08.2021.

Matematički rečnik u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Katarina barišić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.07. 2021.

Dirihleov princip – obrada MTE-modelom nastave u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  NIkolina dimitrov
IZVEŠTAJ USVOJEN: 07.07.2021.

Konike u projektivnoj geometriji i konstrukcije u afinoj ravni

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Maja janković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 17.03.2021.

Uloga udžbenika u nastavi matematike u osnovnim školama

Izvestaj o oceni rada

KANDIDAT:  Duška Zečević
IZVEŠTAJ USVOJEN: 17.03.2021.

Uloga nastavnih sredstava u nastavi matematike u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Aleksandra Muratović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 17.03.2021.

Razvoj veštine argumentacije u nastavi matematike kroz pitanja tačno/netačno tipa

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  MIlica pantelIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 26.02.2021.

Analiza nastave matematike na daljinu realizovane u vreme pandemije Covid-19 u petom razredu osnovne škole

Izveštaj o oceni rada

2020

KANDIDAT:  VESNA NESTOROVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 3.12.2020.

Primena eliptičnih pseudo-diferencijalnih operatora na dokazivanje regularnosti rešenja diferencijalnih jednačina

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  ELVIRA ĐORĐEVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 4.11.2020.

Nastava na daljinu u vreme COVID-19 – obrada teme površina i zapremina poliedara i valjka

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  IVANA TEMUNOVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2020.

Razumevanje koncepta nule u osnovnoj školi

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  JELENA MATIJEVIĆ
IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2020.

Konveksno programiranje i primene

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Maja Zavišić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.7.2020.

Razumevanje koncepta beskonačnosti kod učenika osnovnih škola

Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jovana Tomik Ognjenović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.07.2020.

Ciklotomični polinomi

Izveštaj o oceni rada

2019

KANDIDAT: Tamara Ćalić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

Download Parcijalne reči – neka pitanja i osobine
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Andrea Karalić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

Download Ulamovi nizovi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Zorica Bera
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

DownloadProblem pakovanja kvadrata
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Aljehina Laketić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

DownloadAritmetika i algebra u ranom matematičkom obrazovanju
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vesna Živanović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.09.2019.

DownloadNeparametarski testovi u biostatistici sa primenom na javno zdravlje
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Rita Gajdač
IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2019.

Download Remzijevi brojevi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dajana Jokić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

DownloadMatematički aspekti u kartografiji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Nikola Sarajlija
IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

Download Topološki pristup teoriji distribucija sa primenama na neke parcijalne diferencijalne jednačine
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Teodora Savić Popović
IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.08.2019.

Download Prostiranje talasa u viskoelastičnim sredinama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Radmila Kralj
IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

Download Primena programskog paketa GeoGebra u nastavi Nacrtne geometrije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Bojana Pantić
IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.06.2019.

Download On Homomorphism-homogeneous and Polymorphism-homogeneous S-metric Spaces
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Aleksandra Ivković
IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2019.

Download Fraktalna geometrija Koch-ove krive
Download Izveštaj o oceni rada

2018

KANDIDAT: Zagorka Nestorović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

Download O raznim klasama površi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Sonja Medojević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

Download Kejlijevi grafovi grupa
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Milica Lučić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.10.2018.

Download Slabe topologije i primene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Maria Kiss

IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2018.

Download Sedam znamenitih ekvivalentnih tvrđenja iz kombinatorike
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: ĐoRĐe Dragić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.10.2018.

Download Ispitivanja egzistencije rešenja sistema linearnih Diofantovih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Irena Miščević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.09.2018.

Download Iskazne logike zasnovane na BL-Algebrama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Tatjana Mršić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.09.2018.

Download Euler-ova teorema i druge teoreme teorije participacija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Monika Mariaš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.06.2018.

Download Algebarska ispitivanja nekih kvantnih struktura
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Kristina fruža

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2018.

Download Lukasiewiczeve viševrednosne logike i MV-algebre
Download Izveštaj o oceni rada

2017

KANDIDAT:  Aleksandar Janjoš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2017.

Download Linearno uređena topologija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Aleksandar Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

Download Karakterizacija problema zadovoljenja uslova širine 1
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Adel Šoš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.09.2017.

Download Neki problemi rasporeda tačaka i pravih
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vladimir Golub

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

Download Svet brojeva
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Daria Klipa

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

Download Grupni rad, problemska nastava i kreativnost u nastavi matematike
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Edina Jodal

IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.07.2017.

Download O konvergenciji trigonometrijskih redova
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Siniša Feher

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.06.2017.

Download Primena kompleksnih brojeva u analitičkoj geometriji, algebri i analizi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jovana Vasić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.06.2017.

Download O SDFEM postupku za perturbovane probleme sa diskontinuitetima
Download Izveštaj o oceni rada

2016

KANDIDAT: Marijana Čotrić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

Download Ćelijski automati i L-sistemi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Maja Jolić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

Download Krive u prostoru Minkovskog
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Tijana Vlahović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

Download Uloga i značaj matematičkih takmičenja u osnovnoj školi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Daria Hloda

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

Download Topološke dimenzije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jelena Radović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 27.09.2016.

Download Dijagram monoidi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Danijela Mitrović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 27.09.2016.

Download Tue—Morsova reč i neke njene primene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Bojan Berleković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2016.

DownloadNeke klase linearnih kodova
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: KATARINA Lolić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2016.

DownloadJedna familija optimalnih postupaka četvrtog reda za rešavanje nelinearnih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jelena Vasić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.08.2016.

DownloadMetod pridruženih pravouglih trouglova u hiperboličnoj ravni
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Stefan Hačko

IZVEŠTAJ USVOJEN: 12.08.2016.

DownloadLinearne forme logaritama u rešavanju Diofantovih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Srđan Lazendić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.07.2016.

DownloadMatematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Srđan Trifunović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.07.2016.

DownloadLinearni diferencijalni operatori
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Slobodan Nogavica

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.05.2016.

DownloadHamiltonovi grafovi i digrafovi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Ana Bogdanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.05.2016.

DownloadGenerativne funkcije
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Kristina Barna

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.04.2016.

DownloadO numeričkom rešavanju singularno perturbovanih problema sa kašnjenjem
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Sanja Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.03.2016.

DownloadSingularno perturbovani problemi sa kašnjenjem i rekurzivne mreže
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Sanja Vukašinović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.02.2016.

DownloadAlternativni pristupi u izučavanju ravanskih krivih
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Anita pustai

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.01.2016.

Download Težište figura i sistema materijalnih tačaka-mogućnost izlaganja nekih delova ovog sadržaja u nastavi matematike u osnovnoj školi
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Čisar Angela

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.01.2016.

Download Algoritmi bojenja čvorova u grafovima
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Milena Mandić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 17.12.2015.

Download Semilinearne talasne jednačine i primeri
Download Izveštaj o oceni rada

2015

KANDIDAT: Ester Jambor

IZVEŠTAJ USVOJEN: 3.12.2015.

   DownloadJedna familija trokoračnih postupaka šestog reda za rešavanje nelinearnih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dragana Čurović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.11.2015.

   Download Neke poznate ravanske krive
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: radojka ciganović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Treći Hilbertov problem i srodni problemi razlaganja
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: sonja iličić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

Download Podalgebre automatski predstavljivih algebri
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Ljiljana knežev

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

Download Kongruencije na turnirima
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Dragana Drašković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2015.

Download Dinamička analiza jednačine energetskog bilansa
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Kristina Ago

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

Download O Šturmovim rečima i njihovim primenama u teoriji brojeva
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Ivana Đurđev

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

Download Rang i idempotentni rang u nekim grupama transformacija
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Anika njamcul

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

 Download Teorema Kantor-Bendiksona i njene primene
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Jovana Miljić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

Download Kako motivisati decu da vole matematiku
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Đenđi Granjak

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

Download Jedna familija postupaka četvrtog reda za numeričko rešavanje nelinearnih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Danka Vujanac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.04.2015.

 Download Bojenje grafova
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT:  Dunja  Marinković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 20.01.2015.

   Download Jednostavne modifikacije Njutnovog postupka tipa prediktor – korektor
Download Izveštaj o oceni rada

2014

KANDIDAT: Olja Skakavac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Oblast atrakcije raznih postupaka
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Lidia Molnar

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.10.2014.

Download Nova klasa optimalnih postupaka četvrtog reda
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vlado Uljarević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

Download O glatkim grafovima kompatibilnim sa Tejlorovim operacijama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Ivan Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.10.2014.

   Download Funkcionalno guste relacione algebre
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Miloš Kuljić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Bulovsko vrednosni modeli
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: NataŠa Todorović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Košijev postupak za rešavanje nelinearnih jednačina
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Gordana Stanković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

Download Korelacija nastave matematike i informatike u srednjim školama
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Milorad Eror

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Homogene i nehomogene koordinate u projektivnoj geometriji
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Renata Firstner

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Postupci šestog reda zasnovani na postupcima Ostrovskog
Download Izveštaj o oceni rada

KANDIDAT: Vesna Rvović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.03.2014.

   Download Primena Silverlight-a za prikazivanje geometrijskih tela
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat: Maja Adamov

Izveštaj usvojen: 14.2.2014.

   Download Problemsko učenje i grupni rad u nastavi matematike
Download Izveštaj o oceni rada

Kandidat: Zorica Janković

Izveštaj usvojen: 14.1.2014.

   Download Diferencijalni i integralni račun na podmnogostrukostima od Rⁿ
Download Izveštaj o oceni rada

2012

12.10.2012 – Zorana Tomić

   Download Granične vrednosti funkcija

25.09.2012 – Marijana Lazić

   Download Stepene strukture i multialgebre

14.9.2012 – Jovana Obradović

   Download Mur-Smitova konvergencija

12.9.2012 – Marija Sretenović

   Download Simpsonova kvadraturna formula i primene

25.5.2012 – Draginja Prokić

   Download Kvadrat

22.5.2012 – Jelena Čolić

   Download Neke klase maksimalnih hiperklonova

06.3.2012 – Branko Radanović

   Download O semi-Rimanovim mnogostrukostima

2011

23.1.2012 – Abear Saeed Aboglida

   Download Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine

11.10.2011 – Vojin Tomić

   Download Elementi verovatnoće u srednjoj školi

20.9.2011 – Nataša Duraković

   Download Izvodi i integrali necelog reda

14.9.2011 – Đorđe Vučković

   Download Poljski prostori

14.9.2011 – Anna Slivková

   Download O nekim klasama I-ultrafiltera na ω

2.9.2011 – Tamara Đurić

   Download Rubni problemi i ortogonalne fukcije

30.8.2011 – Ivana Vojnović

   Download Uopštena rešenja zakona održanja

22.7.2011 – Biljana Pavkov

   Download Elementarne nejednakosti

22.7.2011 – Vojko Nestorović

   Download Brojevne kongruencije

6.4.2011 – Milena Stojković

   Download Hiperpovrši

8.7.2011 – Andrijana Stamenković

   Download Realne operatorske algebre

15.4.2011 – Omalkhaer Salem Elmabruk Bleblou

   Download Numerical Inverse Laplace Transform

2010

2009

1.10.2009 – Jelena Alimpijević

   Download Elementi ordinalne karakteristike