Biblioteka Departmana za matematiku i informatiku ima preko 30 000 stručnih knjiga i časopisa iz svih oblasti matematike, koji su na raspolaganju studentima i naučnim radnicima. Zahvaljujući razgranatim međunarodnim kontaktima redovno se nabavlja veliki broj naučnih časopisa iz celog sveta, što omogućava informisanje o najnovijim naučnim dostignućima.

Uz biblioteku se nalazi i čitaonica koja omogućava rad studentima tokom celog dana. Nastavnici i studenti na doktorskim studijama imaju svoje čitaonice i seminarske sobe.

Na Departmanu za matematiku i informatiku je razvijen bibliotečki informacioni sistem (BISIS ), koji je priključen na internet.
Korisnici biblioteke uz njegovu pomoć mogu uvek i sa svakog mesta da pretraže fondove biblioteke.

LOKACIJA

Soba 17A, prizemlje DMI

RADNO VREME ZA KORISNIKE

Od 8 do 15:30, svakog radnog dana (u toku leta od 8 do 12:30)

KORISNICI

Fond Biblioteke mogu koristiti studenti, zaposleni ali i drugi građani, uz ostavljanje nekog ličnog dokumenta.

ZAPOSLENI

Svetlana Bavrlić

Knjižničar

Za sve informacije o Biblioteci i drugim mogućnostima dobijanja literature možete doći lično, pozvati na telefon: (021) 485-2888 ili se obratiti mejlom na adresu: biblioteka@dmi.uns.ac.rs.