Stručna praksa predstavlja obavezan predmet na studijskim programima osnovnih i master studija matematike i primenjene matematike, koji studentima omogućava da određeno vreme provedu u poslovnom okruženju i na taj način steknu praktična znanja koja će doprineti njihovom stručnom profilisanju i daljem karijernom usmeravanju. Pravilnik o stručnoj praksi na studijskim programima matematike reguliše pravila i postupak za realizaciju obaveznog predmeta stručna praksa.

Realizacija stručne prakse se odvija u odabranim privrednim organizacijama ili javnim institucijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, preduzećima, istraživačkim centrima, inovacionim centrima, naučnim laboratorijama, IT kompanijama, itd.) i priprema studente za budući rad u organizacijama. Stručna praksa ujedno i kompanijama pruža priliku da se aktivno uključe u obrazovni proces akademskih studija svih stepena, te da putem saradnje na praksi potraže rešenja za neke od stručnih problema i dobiju na vrednosti, i da najbolje studente sa prakse dalje usmere i profilišu za kasnija radna angažovanja. Tokom stručne prakse studenti provode najmanje 90 radnih sati u partner institucijama sa kojima Prirodno-matematički fakultet ima potpisan sporazum o saradnji na specijalnim radnim zadacima uz rukovođenje mentora iz partner institucije.

Sadržaj stručne prakse je koncipiran u skladu sa ciljevima prakse i specifičnostima studijskog programa. Koordinatori stručne prakse su rukovodioci pojedinačnih studijskih programa i na početku svake školske godine oni u saradnji sa partner institucijama definišu plan stručne prakse u kome se precizira broj obezbeđenih praksi, teme za prakse kao i dinamika njene realizacije. Studenti se mogu prijaviti za stručnu praksu putem konsultacija sa rukovodiocem svog studijskog programa. Tom prilikom se izdaje uput za stručnu praksu koji se dostavlja mentoru iz partner institucije. Po obavljenoj praksi, student dobija overenu potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u partner instituciji i piše kratak izveštaj o obavljenoj praksi.

 

Dokumenta:

Partner institucije

 

Spisak partner institucija sa kojima Prirodno-matematički fakultet trenutno ima potpisan sporazum za saradnju i plan realizacije stručne prakse za studijske programe matematike:

 

3 Bank
Ars Embedded systems doo
Biosens
Cropt
DDOR osiguranje
Deloitte Advisory
Dunav osiguranje
Erste banka
ICodeFactory                                                                                                                                prezentacija ICode  
Init technologies
Intens doo Novi Sad
Intermino doo Novi Sad
Lambdaworks doo Novi Sad
Levi 9
Lukowa doo Beograd
Milenijum osiguranje
Mozzart
OTP banka
OTP osiguranje
ProCredit banka
Rationale doo
Republički zavod za statistiku
Synechron
SYRMIA                                                                                                                                          prezentacija SYRMIA
VizLore Labs
Wemedoo
WolkAbout doo
Yu Spin doo

 

Organizacije zainteresovane za uključivanje u obrazovni proces putem stručne prakse i sklapanje sporazuma o saradnji mogu se obratiti rukovodiocima studijskih programa matematike ili rukovodstvu Departmana za matematiku i informatiku.