Za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta potrebno je predati sledeće:

 

  • MOLBU za priznavanje prijemnog ispita i u molbi napisati konktakt telefon i e-mail kandidata
  • POTVRDU O POLOŽENOM PRIJEMNOM ISPITU SA NAVEDENIM BROJEM OSTVARENIH BODOVA
  • DOKAZ O UPLATI OD 3.000 DINARA

Žiro račun fakulteta 840-1711666-19

Svrha uplate  –  Materijalni troškovi prijave na konkurs i polaganje prijemnog ispita za školsku 2024/2025

Poziv na broj Departmana na koji se konkurše

Sa tom uplatnicom treba otići u skriptarnicu fakulteta i tamo će dobiti PRIJAVNI LIST I INFORMATOR

 

Uz prijavni list i gore navedena dokumenta, kandidat na šalter studentske službe treba da preda:

 

  • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • kopiju lične karte ili očitane potake sa čipovane lične karte, a original na uvid
  • potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu

 

Dokumenta za priznavanje prijemnog ispita se predaju na  šalteru studentske službe,

najkasnije do 08. jula 2024. godine u 13 časova