Departman za matematiku i informatiku izvodi studijske programe za osnovne, integrisane, master i doktorske akademske studije.  Svaki studijski program sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta, a neki programi nude i izborne module.

 • Osnovne akademske studije

  U okviru matematičkih programa na osnovnim akademskim studijama su dostupna dva usmerenja u trajanju od po tri godine: matematika i primenjena matematika.

  1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
    

    

   Rukovodilac studijskog programa Matematika (studentski savetnik)- dr Nebojša Mudrinski.  2. Primenjena matematika (3 godine, 180 ESPB, moduli: Analitika podataka i statistika (tj. Data science), Matematika finansija i Tehnomatematika)

   Rukovodilac studijskog programa Primenjena matematika (studentski savetnik)- dr Dora Seleši.

    

 • Integrisane akademske studije

  Svrha studijskog programa Master profesor matematike je obrazovanje nastavnog kadra koji će predavati u osnovnim ili srednjim školama.

  1. Master profesor matematike (5 godina, 300 ESPB)


   Rukovodilac studijskog programa Master profesor matematike (studentski savetnik)- dr Rozalija Madaras Silađi.
       Na sledećoj stranici možete naći uputstva za ekvivalencije predmeta studijskih programa Diplomirani profesor matematike (M0 i M4) i Matematika (M3) sa predmetima novog petogodišnjeg integrisanog studijskog programa M5 Master profesor matematike: link.
 • Master akademske studije

  Na master akademskim studijama postoje tri usmerenja u trajanju od dve godine: matematika, primenjena matematika i nauka o podacima.

  1. Matematika (2 godine, 120 ESPB)


   Rukovodilac master studijskog programa Matematika (studentski savetnik)- dr Aleksandar Pavlović.


    
  2. Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB)   Rukovodilac master studijskog programa Primenjena matematika (studentski savetnik)- dr Danijela Rajter Ćirić. 


  3. Data Science – Nauka o podacima (2 godine, 120 ESPB, moduli: Analitika na podacima, Računarstvo visokih performansi)


   Rukovodilac master studijskog programa Nauka o podacima (studentski savetnik)- dr Dušan Jakovetić.
    


 • Doktorske akademske studije

  Svrha doktorskih akademskih studija je obrazovanje naučnih radnika iz oblasti matematike, koji se bave istraživanjima na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima ili u drugim institucijama.

  1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)


   Rukovodilac doktorskog studijskog programa Matematika (studentski savetnik)- dr Miloš Kurilić. 


  2. Doktorska škola matematike (3 godine, 180 ESPB)


   Rukovodilac Doktorske škole matematike – dr Marko Nedeljkov.

Detaljne informacije o studijskim programima se nalaze u aktuelnom Informatoru. Informacije o svim studijskim programima (novim i starim) koji se realizuju na Departmanu za matematiku i informatiku su dostupne na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta (link).