Departman za matematiku i informatiku izvodi studijske programe za osnovne, integrisane, master i doktorske akademske studije. Svaki studijski program sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta, a neki programi nude i izborne module. Detaljne informacije o aktuelnim i starim studijskim programima mogu se pogledati na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta: link

Preuzmite informator za školsku 2023/24 godinu

Departman za matematiku i informatiku izvodi studijske programe sledećih nivoa studija:

Osnovne akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
 2. Diplomirani matematičar (4 godine, 240 ESPB
 3. Primenjena matematika (3 godine, 180 ESPB) – moduli: Analitika podataka i statistika (Data Science), Matematika finansija, Tehnomatematika

Master akademske studije

 1. Matematika (2 godine, 120 ESPB)
 2. Master akademske studije Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB)
 3. Master profesor matematike (1 godina, 60 ESPB)
 4. Data Science – Nauka o podacima (2 godine, 120 ESPB, moduli: Analitika na podacima, Računarstvo visokih performansi)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dušan Jakovetić.

Doktorske akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Marko Nedeljkov.

Stari studijski programi

Osnovne akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Rozalija Madaras Silađi.
 2. Primenjena matematika (3 godine, 180 ESPB, moduli: Analitika podataka i statistika (tj. Data science), Matematika finansija i Tehnomatematika)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši.

Integrisane akademske studije

 1. Master profesor matematike (5 godina, 300 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Rozalija Madaras Silađi

Master akademske studije

 1. Matematika (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši.
 2. Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši

Doktorske akademske studije

 1. Doktorska škola matematike (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Marko Nedeljkov.