Cloud

PMF cloud servis sluzi za backup i deljenje fajlova.

Math server

Math server sadrži instaliran matematički softver MatLab, Mathematica.

Lični prostor za podatke

Svim korisnicima računarske mreže PMF je omogućeno da na storage serveru imaju svoj lični prostor za backup ili transfer fajlova, kao i lični web sajt.

Licenciran softver

Besplatni licencirani softveri za studente i zaposlene na PMF-u.

Sistem za upravljanje dokumentima

Radi samo u lokalnoj mreži ili sa VPN konekcijom.

Alfresco DMS