Odsek za matematiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4
21102 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136

Fax: (+381) 21 6350458

Prirodno-matematički fakultet i Departman za matematiku i informatiku se nalaze u okviru kampusa Univerziteta.

Google Maps: link

e-mail: info@dmi.uns.ac.rs

Informacije u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Sajt: sajt.mat@dmi.uns.ac.rs