U okviru zgrade PMF-a postoje tri wireless mreže: Wireless mreža PMF (mreža otvorenog pristupa), UNS wireless mreža (namenjena zaposlenima na Univerzitetu) i EDUROAM wireless mreža (education roaming).

VPN (Virtual Private Network) pristup je namenjen korisnicima računarske mreže PMF-a i omogućava korišćenja lokalnih servisa i kada je korisnik van lokalne mreže, na primer, od kuće, sa drugih univerziteta, hotela, aerodroma, itd.

Uputstva za podešavanje mejla, VPN-a i bežičnih mreža (PMF, Eduroam) se nalaze na stranici
https://www.pmf.uns.ac.rs/servisi/korisnicka-uputstva/