Cloud

PMF cloud servis služi za backup i deljenje fajlova. Korisnicima je na raspolaganju 16 GB prostora.

Koristi se iz internet pretraživača, a postoji i klijentski program za sinhronizaciju.

Pored deljenja fajlova moguća je i sinhronizacija kontakata i kalendara sa mejl klijentom, kao i Android i iOS mobilnim uređajima.

Adresa servera je

https://cloud.pmf.uns.ac.rs