O nama

Odsek za matematiku osnovan je 2019. godine i deo je Departmana za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta.

Upis

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.