Centar izuzetnih vrednosti za matematička istraživanja nelinearnih fenomena je dobio status Centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za nauku i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u maju 2008. godine na osnovu predloga Akreditacione komisije Ministarstva.

Rad Centra se odvija kroz naučne i druge projekte, međunarodnu saradnju, održavanje seminara, naučnih skupova i rad sa mladim istraživačima. Centar takođe ima značajnu ulogu u organizovanju kurseva u okviru doktorskih studija na Novosadskom univerzitetu.

Rukovodilac Centra je Akademik Prof. dr Stevan Pilipović.  Prof. dr Nataša Krejić je koordinator naučnih aktivnosti.

Više o aktivnostima centra i o seminarima možete naći na stranici
http://cmrnp.pmf.uns.ac.rs/people.html