Pripreme za prijemni ispit

Na Departmanu za matematiku i informatiku se redovno održavaju pripreme za prijemni ispit u okviru kojih se prelazi relevantno gradivo.

 

Pripreme za fakultetsku nastavu

Po ugledu na svetske univerzitete, za studente koji se upišu na prvu godinu izvodi i pripremna nastava iz matematike i informatike. Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se pre početka školske godine u zgradi Departmana za matematiku i informatiku. Ova priprema je veoma korisna za uspešno praćenje nastave matematike i informatike na prvoj godini fakulteta.

Više detalja o nastavi i tačnim terminima se objavljuju svake godine.
Informacije se mogu naći u vestima, pod kategorijom prijemni ispit.