Na ovoj stranici mogu se naći detaljnije informacije o pravilima studiranja i procedurama.

 

Osnovne informacije

Većinu informacija u vezi sa studijama možete pronaći na sajtu PMF-a. U slučaju da ne možete da pronađete informacije, pratite sledeći raspored:

  1. pogledati informacije dostupne na sajtu Odseka za matematiku,
  2. pitati referenta na studentskoj službi (može telefonom od 10-12h ili mejlom – svaki referent ima svoj mejl koji možete naći ovde),
  3. pitati zamenika za nastavu na Odseku,
  4. pitati prodekana za nastavu PMF-a.

 

OPŠTA PRAVILA I PROCEDURE

Godišnji plan rada (ispitni rokovi, prijava ispita, overa semestra, neradni dani)

Cenovnik (cena boda, formula za izračunavanje školarine)

Pravila studiranja (obaveze studenata, status mirovanja, upis godine…)

Česta pitanja studenata (nastavak studija za studente koji su završili visoku školu strukovnih studija, prijava ispita preko studentskog servisa, potrebna dokumentacija za overu semestra, obračun troškova za samofinansirajuće studente, prebacivanje studenata sa osnovnih akademskih studija na drugom fakultetu i nastavak školovanja na PMF)

Univerzalna molba (obrazac)

 

PRIJAVA I ODBRANA MASTER RADOVA

Pravila za prijavu i odbranu master radova kao i potrebna dokumentacija su dostupni na stranici: link

 

PRAVILA U VEZI SA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Prijava teme doktorske disertacije

Pravilnik o doktorskim studijama

 

EKVIVALENCIJA STUDIJSKIH PROGRAMA

Za detalje o ekvivalenciji pogledajte stranicu: link