Na sednicama Veća DMI i Veća PMF usvojene su ekvivalencije predmeta studijskih programa Diplomirani profesor matematike (M0 i M4) i Matematika (M3) sa predmetima novog petogodišnjeg integrisanog studijskog programa M5: Master profesor matematike.

Savet PMF je, na predlog Veća DMI, usvojio odluku da se studentima za prelazak (u toku studija) sa starih studijskih programa M0, M4 i M3 na novi petogodišnji integrisani studijski program M5, u školskoj 2018/2019. god. ekvivalencija predmeta neće naplaćivati.

Pored toga, obaveštavamo one studente koji su ostvarili pravo na budžet u 2019/2020. školskoj godini, a zbog administrativnih ograničenja moraju biti upisani kao samofinansirajući studenti na M5, da je u toku usvajanje predloga DMI da ove školske godine budu oslobodjeni plaćanja troškova studiranja ukoliko upišu M5 kao samofinansirajući studenti.

Više  o ekvivalenciji možete pogledati u sledećim dokumentima:

Ekvivalencija M0 i M5

Ekvivalencija M3 i M5

Ekvivalencija M4 i M5