Kalendar rada za aktuelnu školsku godinu je dostupan na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta: link.