Univerzitet u Novom Sadu ima Campus-Wide Licencu za MATLAB, Simulink i dodatne proizvode.

Predavači, istraživači i studenti mogu koristiti ove proizvode za nastavu, istraživanje i učenje.

Licenca omogućava pojedincima da instaliraju proizvode na opremu u vlasništvu univerziteta, kao i na kompjutere u ličnom vlasništvu.

Prilikom registracije se mora koristiti fakultetska/univerzitetska mejl adresa!

Više informacija: MATLAB for University of Novi Sad