Obaveštavamo studente da, zbog sistemske greške u prepisu podataka za studente u JISP (Jedinstven informacioni sistem prosvete), trenutno ne mogu da se prijave  za studentske kartice. Čim se otkloni greška, studenti će biti obavešteni da mogu da izvrše ponovnu prijavu.

Hvala na razumevanju. Pratite obaveštenja na sajtu PMF-a.