Uvodni sastanak sa studentima prve godine master smera Primenjena matematika – Nauka o podacima (MDS) će se održati u ponedeljak, 3. oktobra, sa početkom u 11h00, u učionici 61 Departmana za matematiku i informatiku („siva zgrada“)