Procedura za polaganje ispita iz predmeta Završni rad – istraživanje i Završni rad – izrada i odbrana na smeru Primenjena matematika sastoji se iz dva dela:

  • ispit iz predmeta Završni rad – istraživanje se prijavljuje na isti način kao i drugi ispiti i polaže se kod odabranog mentora,
  • ispit iz predmeta Završni rad – izrada i odbrana se se prijavljuje popunjavanjem formulara za prijavu teme, a potom se ispit polaže pred komisijom (mentor i dva člana).

Na oba ispita student će dobiti ocenu (od 5 do 10). Formular za prijavu teme za predmet Završni rad – izrada i odbrana obuhvata i predmet Završni rad – istraživanje, odnosno ovi ispiti zajedno čine temu završnog rada.

Formular za prijavu teme možete preuzeti ovde: link