Pozivaju se zainteresovani studenti da se učestvuju u radu Seminara iz Mehanike fluida. Seminar će se održavati ponedeljkom, od 12:00 do 13:00 časova, u sali 15 (prizemlje DMI) i vodiće ga prof. Srboljub Simić. Prvi sastanak će biti održan 7. novembra 2022.

Cilj seminara je da se studenti upoznaju sa matematičkim metodama zastupljenim u Mehanici fluida i savremenim trendovima koji su prisutni u njoj. Sastanci će biti neformalnog karaktera, svake sedmice će biti obrađena po jedna tema, a akcenat će biti na upoznavanju sa primenama matematike (prvenstveno matematičke analize) u različitim problemima Mehanike fluida. Seminar je namenjen prvenstveno studentima III godine osnovnih studija i master studentima, ali mu se mogu pridružiti i svi koji su zainteresovani. Dobro došli!