dr Svetozar Milić

redovni profesor

(1934-2006)

 

Profesor Svetozar Milić je rođen u Beogradu, 28. januara 1934. godine, otac Đorđije, majka Vukosava, rođena Đurović. PMF u Beogradu je završio 1958. godine, a svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Prilog teoriji kvazigrupa, pod mentorstvom Slaviše Prešića, odbranio je na Univerzitetu u Beogradu 1971. godine.

 

Profesor Svetozar Milić je radio kao profesor gimnazije u Peći 1958-1959, kao asistent na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1959-1969, zatim kao profesor Više pedagoške škole u Zrenjaninu 1969-1973. Na PMF u Novom Sadu se zapošljava 1973. godine, gde je 1983. godine izabran za redovnog profesora.

 

Svoje specijalizacije je radio na Institutu za matematiku u Varšavi 1963. i  na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi 1966-1967. Dobitnik je Povelje Matematičkog Instituta SANU u Beogradu. Autor je nekoliko univerzitetskih udžbenika, kao što su „Analiza 1“ (1970), „Elementi algebre“ (1984), „Elementi matematičke logike i teorije skupova“ (1991).  Objavio je preko 50 naučnih radova , učestvovao je na kongresima matematičara u Varni, Rigi, Nici, Atini itd… Bio je član redakcija nekoliko matematičkih časopisa kao što su „Matematički vidici“, „Matematika Crne Gore“.

 

Pod mentorstvom profesora Milića odbranjeno je 7 doktorskih disertacija, videti na

 

https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=54021

 

Prilog: Uspomene na profesora Milića