dr Dragan Acketa,

redovni profesor

(17.11.1953.- 27.10.2000.)

 

 

Rođen u porodici lekara specijalista (otac Miodrag, majka Olga) i umro u 47. godini života, nakon kratke i teške bolesti, u Novom Sadu. Bio je oženjen Goricom, Tata je Slobodanu i Višnji, a Brat Predragu.

 

Dragan Acketa je pre svega bio lјudina i poštenjačina. Uvek spreman da pomogne. Posvećen porodici i poslu maksimalno. Čovek enormne fizičke (maratonac, skijaš, veslač, plivač,…) i kreativne energije, bogat idejama. Dragan je živeo punim životom do poslednjeg časa. Nikada nije gubio vreme – radio je uvek bar nekoliko stvari istovremeno. Uvek je želeo više nego što je postizao a postizao je jako mnogo. Humanista (62 puta dao krv), patriota, apolitičan a ipak aktivan borac za bolјe sutra. Učesnik protesta zbog pokradenih izbora 1996/97, pridružio se svojim studentima u protesnom maršu od Novog Sada do Beograda. Pacifista.

 

Izuzetan matematičar i pedagog. Entuzijast u radu sa mladim matematičarima, član i predsednik takmičarskih komisija i rukovodilac naših ekipa na međunarodnim takmičenjima. Bavio se teorijom matroida, digitalnom geometrijom, prepoznavanjem oblika i primenom konačnih grupa. Autor je oko 120 naučnih i stručnih radova, mentor je diplomskih radova, 4 magistarske teze i jedne doktorske teze.

 

Razumevanje, dobrota, vrednoća, energičnost, upornost, pamet, lјubav – sve su to sinonimi Dragana Ackete. Posle svoje porodice najviše je voleo matematiku, Novi Sad, Frušku goru i Dunav.  Živeo je kratko, ali i mnogo, ako se život meri onim što se za života uradi. Poslednju od 7 knjiga objavio je samo mesec dana pre nego što se razboleo, poslednji fruškogorski maraton odšetao je samo nekoliko dana pre nego što je otišao u bolnicu, poslednje predavanje studentima održao  je 6 dana pre nego što se upokojio.

Sećam se radosti u njegovim očima kada mi je govorio kako je na novosadkoj plaži Štrand rešio glavni problem njegove doktorske teze, kako redovno sprema griz sa čokoladom porodici za doručak, kako je napisao pesmu posvećenu Gorici,.. Bio mi je savršen mentor, kolega i prijatelј.

Imao je dovolјno kreativnog naboja da mnoge matematičke probleme reši samostalno ali mu je i timski rad odgovarao. Joviša Žunić, Snežana Matić-Kekić, Vojislav Mudrinski, Ladislav Novak, Ratko Tošić, Zoran Putnik, Sanja Lozić rođ. Kamčević i Lidija Litričin su samo neki od matematičara sa kojima je uspešno sarađivao.

 

autor teksta: Snežana Matić-Kekić