Tijana Ivanović
viši laborant

Računski centar

kancelarija
DMI&DF, novi deo, 3

telefon
(485)-2872

email
tijana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs

lični sajt