Jadranka Obrovski
sistem analitičar

Računski centar

kancelarija
DMI&DF, treći sprat, 59

telefon
(485)-2852

email
rikica@dmi.uns.ac.rs

lični sajt