Gordana Ivanović
Viši stručnotehnički saradnik za ostale poslove

Sekretarijat

kancelarija
DMI&DF, prizemlje, 11

telefon
(485)-2870

email
gordana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs

lični sajt