Msc Đurica Salamon
Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – sekretar Departmana

Sekretarijat

kancelarija
DMI&DF, prizemlje, 12

telefon
(485)-2850

email
djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs

lični sajt