Svi studenti (koji su u statusu obnove i oni koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja) nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u školskoj godini 2022/2023 (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze, kao i delovi ispita koje su studenti ranije odradili (položili). Student, koji želi, može ponovo da pohađa nastavu iz predmeta i tada je u obavezi da se obrati predmetnom nastavniku kako bi bio raspoređen u odgovarajuću grupu. Takođe i ostali studenti se moraju javiti predmetnom profesoru na početku semestra, kako bi bili evidentirani zbog dobijanja elektronskog potpisa na kraju zimskog, odnosno letnjeg semestra.