IN MEMORIAM

AKADEMIK PROF. DR OLGA HADžIĆ

(1946-2019)

 

Olga Hadžić, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođena je 25.avgusta 1946. godine u Novom Sadu u poznatoj porodici Hadžić. Nakon završetka osnovne škole u Novom Sadu, Olga postaje đak ugledne gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“. Istovremeno pohađa i instrumentalni odsek srednje muzičke škole „Isidor Bajić“ u Novom Sadu . Studije matematike upisuje 1964.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i diplomirala 1968.godine. Nakon diplomiranja Olga je bila izabrana za asistenta na Katedri za matematiku na Filozofskom fakultetu Univerzitet u Novom Sadu.

 

Magistrirski rad pod naslovom Diferencijalne jednačine u lokalno-konveksnim prostorima iz matematike odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1970. godine.  Doktorsku disertaciju iz matematike pod naslovom Neki problemi diferencijalnog računa u lokalno-konveksnim prostorima odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 1972. godine, pod mentorstvom akademika Bogoljuba Stankovića.

 

Magistarske studije iz oblasti turizma završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine. Naslov magistarske teze je Primena koncepcije marketinga totalnog odnosa  u turizmu. Drugu doktorsku disertaciju iz oblasti strategijskog menadžmenta u turizmu odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine pod naslovom: Stejkholderski pristup upravljanju održivim razvojem kulturnog turizma pod mentorstvom profesora Jovana Romelića.

 

Olga Hadžić je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu stekla sva nastavna zvanja: u zvanje docenta birana je 1973.godine, u zvanje vanrednog profesora  1977, dok je za redovnog profesora izabrana 1981. godine.  Godine 1984. postala je dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, a  1990. godine je izabrana za redovnog člana VANU. Redovni član Srpske akademije nauka u umetnosti postaje 1991. godine.

 

Pored naučnog rada Olga Hadžić je bila angažovana i na mnogim značajnim funkcijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i na Univerzitetu u Novom Sadu. Za rektora Univerziteta u Novom Sadu izabrana je 1996.godine  i tako postala  prva žena rektor u Srbiji. Bila je i glavni urednik časopisa Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, serija za matematiku, od njegovog osnivanja 1971. godine do 1995.godine. Olga Hadžić je dobitnik velikog broja nagrada i povelja.

 

Olga Hadžić, vrhunski naučnik, omiljen profesor, erudita, veliki humanista i dobrotvor, napustila nas je 21.januara 2019. godine, u svojoj sedamdeset trećoj godini.